Os días afogados

Antes de que a súa aldea fose anegada polo encoro de Lindoso, Paco colleu a cámara e rexistrou cos veciños os lugares que lles marcaron a vida.

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Os días afogados

Tras 20 anos baixo as augas do encoro de Lindoso, a aldea de Aceredo queda ao descuberto pola baixada do nivel da presa. A veciñanza do que fora un dos lugares con máis vida da Baixa Limia volve á aldea da que a expulsaron. Entre os vestixios do vello Aceredo están os restos da casa de Paco.

Dirección: César Souto Vilanova, Luís Avilés Baquero Ano de produción: 2015