Bibi e Sofía, Alejandra e Lorena

Escolas na natureza | Deseño de cultivos | Vacas de concurso

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Bibi e Sofía, Alejandra e Lorena

Bibi e Sofía ensinannos a súa escola na natureza. Coñecemos a Alejandra, experta no deseño de espazos de cultivo, e a Lorena, unha gandeira especial. As súas vacas van a concurso, para ela estes animais son moito máis que un traballo.

Dirección: Diego Guerrero Ano de produción: 2022