Jose, Xaquín e Tomás e a familia Canosa

Cans de pastoreo | Cultivos en Gondomar | Canosa, unha familia gandeira

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Jose, Xaquín e Tomás e a familia Canosa

Jose apréndenos como educar un can de pastoreo para levar as ovellas ben guiadiñas. Visitamos a Xaquín e a Tomás nas súas leiras en Gondomar e pasamos unha xornada cos Canosa, unha familia gandeira

Dirección: Diego Guerrero Ano de produción: 2022