Riscos laborais | Capítulo 23

Os riscos laborais no sector agrogandeiro

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Riscos laborais | Capítulo 23

Galicia a é a segunda comunidade con maior número de tractores en España. Cada ano morren entre 15 e 20 persoas. A antigüidade do parque móbil, con carencias nos sistemas de seguridade, e a avanzada idade dos condutores son dúas das principais causas destes sinistros.

Dirección: Fran Rodríguez, Edu Yanes, Óscar Vega, Eva Pérez Ano de produción: 2023