Unha crónica do nacemento, o significado e o legado das Irmandades da Fala

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

As Irmandades da Fala

O 18 de maio de 1916 fúndase na Coruña a Irmandade de Amigos da Fala. En poucas semanas o fenómeno esténdese ás principais cidades e vilas galegas. As Irmandades tiñan como obxectivo regaleguizar Galicia e converter a lingua nunha forza cultural, social e política transformadora.

Dirección: Xosé Manuel Vega Ano de produción: 2006