Mergullámonos nunha das obras de referencia de Rosalía de Castro.

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Cantares galegos

Rosalía de Castro publicou en 1863 'Cantares Gallegos' para dignificar e defender a Galicia e a súa lingua, obxectos habituais de deturpación e desprezo. 'Cantares' non é un libro folclórico, é un libro político escrito para acabar coa imaxe de morriñentos e inofensivos que tiñan os galegos e as galegas naquela España.

Dirección: Xosé Manuel Vega Reparto: Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, Andrés Pociña, Xosé Ramón Barreiro, Xosé Luis Méndez Ferrín, Xesús Alonso Montero, Francisco Rodríguez, Xiana Lastra, Jéssica Beiroa, Catherine Davies, Amancio Prada, Aurora López. Ano de produción: 2006