A historia da literatura galega desde o medievo ata hoxe

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

Letras de Galicia

Desde Afonso X a Rosalía ou de Curros a Cunqueiro, os homenaxados cada ano no Día das Letras Galegas escribiron na lingua propia e beberon do seu ser. O pobo converteu a súa obra en memoria colectiva e en sentimento compartido que xa forma parte da alma de Galicia.

Dirección: Xosé Manuel Vega Ano de produción: 2012