O Brasil: galegos no Río e A Baía | Capítulo 6

Pegadas a finais do século XX.

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

O Brasil: galegos no Río e A Baía | Capítulo 6

A época dourada da emigración galega ao Río de Xaneiro escribiuse nas últimas décadas do s. XX. Pero a historia empezara cen anos antes coa chegada dos primeiros galegos á Cidade Maravilhosa e á outra cidade onde a presenza galega é aínda máis importante: Salvador da Baía. En ambas as dúas atopamos as pegadas da grande epopea de Galicia.

Dirección: Teresa Rocamonde Iglesias. Canle da primeira emisión: Web Ano de produción: 2022