O Brasil: galegos en São Paulo | Capítulo 5

O Brasil, terceiro destino migratorio.

VER

A MIÑA LISTA

Información

INFO

Información

O Brasil: galegos en São Paulo | Capítulo 5

A finais do s. XIX O Brasil era o terceiro destino migratorio tras Cuba e A Arxentina. E a maioría dos emigrantes galegos asentaronse en São Paulo e en Santos, porto polo que entraban ao país. Nestas cidades en plena expansión dedicáronse ao sector servizos. Foi o caso de José Caballero, un indiano que espallou a súa riqueza a ambos lados do Atlántico. E tamén levantaron institucións que aínda hoxe gardan a memoria da grande epopea de Galicia.

Dirección: Teresa Rocamonde Iglesias. Canle da primeira emisión: Web Ano de produción: 2022